Spraakverwerking per computerDe beschrijving van het oplijnprotocol voor het Corpus Gesproken Nederlands als pdf bestand.

De oude sheets van het studiejaar 2003-2004 voor het college als pdf- of als PostScript-bestand.

Mijn oude nederlandstalige syllabus van het college met veel technische informatie over praat als pdf-bestand.