[ Home | Vorige | Volgende ]

Als je een formule (expressie, uitdrukking) intikt in de Console (in RStudio), krijg je meteen het antwoord (resultaat) in de Console te zien:

5*5   # vermenigvuldigen
## [1] 25
5 ^ 3   # machtsverheffen
## [1] 125
sqrt (2)   # worteltrekken
## [1] 1.414214

Dat is niet zo’n nauwkeurig antwoord. De echte wortel van 2 heeft een oneindig aantal niet-terugkerende cijfers achter de komma (of punt), maar een nauwkeurigheid van 7 cijfers is niet zo hoog. We proberen het nog een keer, maar dan iets preciezer:

options (digits = 10)
sqrt (2)
## [1] 1.414213562

Volgorde van evaluatie. Het berekenen van de waarde van een expressie heet evaluatie. Als een expressie meerdere operaties bevat, worden die soms van links naar rechts uitgevoerd:

2 - 3 + 5   # eerst aftrekken (want staat links), dan optellen (want staat rechts)
## [1] 4
2 / 3 * 5   # eerst delen (want staat links), dan vermenigvuldigen (want staat rechts)
## [1] 3.333333333

Als je dat wilt veranderen, moet je, net als in wiskundige vergelijkingen, haakjes gebruiken:

2 - (3 + 5)   # eerst optellen, want dat gebeurt binnen de haakjes
## [1] -6
2 / (3 * 5)   # eerst vermenigvuldigen, want dat gebeurt binnen de haakjes
## [1] 0.1333333333

Net als in de meeste programmeertalen en in wiskundige vergelijkingen, gaat vermenigvuldigen en delen vóór optellen en aftrekken:

2 + 3 * 5   # eerst vermenigvuldigen, dan optellen
## [1] 17
(2 + 3) * 5   # haakjes als je de volgorde wilt veranderen
## [1] 25

[ Home | Vorige | Volgende ]