[ Home | Vorige | Volgende ]

Stel dat we de volgende tabel hebben, in de variabele tabel:

##  proefpersoon geslacht jaar geslaagd
## 1      CW    V  13    0
## 2      AB    V  3    1
## 3      PB    M  28    1
## 4      SJ    V  3    1
## 5      SH    V  21    1
## 6      WP    V  5    1
## 7      VR    V  11    1
## 8      AR    V  13    0
## 9      TW    M  48    0
## 10      DW    M  36    0

Een kolom van deze tabel is een vector:

tabel$jaar
## [1] 13 3 28 3 21 5 11 13 48 36

Daarom kun je een cel van een tabel net zo opvragen en wijzigen als een cel van een vector:

tabel$jaar [5]
## [1] 21

Maar je kunt een cel ook net zo opvragen en wijzigen als een cel van een matrix:

tabel [5, 3]
## [1] 21

En je kunt de kolommen adresseren met hun naam:

tabel [5, "jaar"]
## [1] 21

Door in het rij- en/of kolomveldje een boolean (TRUE of FALSE) te zetten, kun je een deeltabel maken, bijvoorbeeld iedereen voor wie “jaar” kleiner is dan 10:

tabel [tabel$jaar < 10, ]
##  proefpersoon geslacht jaar geslaagd
## 2      AB    V  3    1
## 4      SJ    V  3    1
## 6      WP    V  5    1

Dit werkt omdat (1) een booleanuitdrukking op een rijtje een rijtje booleans oplevert:

tabel$jaar < 10
## [1] FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE

en omdat (2) je in het rij- of kolomveldje een rijtje booleans kunt zetten:

tabel [c(T,T,T,T,T,F,F,F,F,F), TRUE]
##  proefpersoon geslacht jaar geslaagd
## 1      CW    V  13    0
## 2      AB    V  3    1
## 3      PB    M  28    1
## 4      SJ    V  3    1
## 5      SH    V  21    1

Een rijtje getallen had ook gekund:

tabel [c(6,7,8), ]
##  proefpersoon geslacht jaar geslaagd
## 6      WP    V  5    1
## 7      VR    V  11    1
## 8      AR    V  13    0

[ Home | Vorige | Volgende ]