[ Home | Vorige | Volgende ]

Bijna alle metingen die je doet in taalwetenschap bevatten een element van toeval.

Variatie binnen taalgebruikers. Bij het uitspreken van de klinker /a/ met zinsintonatie L%H*L% zal de spreker niet elke keer precies dezelfde duur, toonhoogte of formanten realiseren. Bij het scoren van de grammaticaliteit van het zinnetje “Ik heb proberen te staan afwassen” op een schaal van 1 tot 5 zal de beoordelaar niet elke keer dezelfde waarde aangeven.

Variatie tussen taalgebruikers. Niet iedereen zal de klinker /a/ met zinsintonatie L%H*L% met dezelfde gemiddelde toonhoogte of formanten realiseren. Er zijn goed benoembare verschillen, zoals die tussen geslachten, leeftijden en regio’s, en meer willekeurige verschillen, zoals die volgen uit allerlei individuele en meestal onmeetbare verschillen in de anatomie van stembanden en het spraakkanaal. En niet iedereen zal het zinnetje “Ik heb proberen te staan afwassen” even goed of slecht vinden (als je dit zinnetje compleet goed vindt, probeer dan eens “Ik heb proberen staan af te wassen”).

[ Home | Vorige | Volgende ]