[ Home | Vorige | Volgende ]

Een belangrijke statistische methode is de toets op significantie. In de psychologie en taalwetenschap wil je graag dat je “p-waarde” onder de 0.05 uitkomt, dat wil zeggen dat je een nulhypothese die stelt dat je factor geen effect heeft op je meetwaarde, kunt verwerpen.

De soort toets hangt af van of de meetwaarde continu dan wel discreet is, van het aantal factoren, van het aantal soorten meetwaarden, en van of je factoren binnen dan wel tussen sprekers variëren.

[ Home | Vorige | Volgende ]