[ Home | Vorige | Volgende ]

Het komt heel vaak voor dat er niet één maar twee binaire factoren zijn. Kijk hier naar de gemiddelde (logaritme van de) F1 van de klinker /e/ bij 40 sprekers, die uit twee dialecten (Braziliaans en Europees Portugees) komen en weer twee geslachten hebben:

tabel = data.frame (rbind (
list ("BP_F_1", "BP", "F", 2.630541),
list ("BP_F_2", "BP", "F", 2.647652),
list ("BP_F_3", "BP", "F", 2.608589),
list ("BP_F_4", "BP", "F", 2.577819),
list ("BP_F_5", "BP", "F", 2.573821),
list ("BP_F_6", "BP", "F", 2.613170),
list ("BP_F_7", "BP", "F", 2.647617),
list ("BP_F_8", "BP", "F", 2.643658),
list ("BP_F_9", "BP", "F", 2.673681),
list ("BP_F_10", "BP", "F", 2.665453),
list ("BP_M_1", "BP", "M", 2.559659),
list ("BP_M_2", "BP", "M", 2.585307),
list ("BP_M_3", "BP", "M", 2.511480),
list ("BP_M_4", "BP", "M", 2.544520),
list ("BP_M_5", "BP", "M", 2.544497),
list ("BP_M_6", "BP", "M", 2.576036),
list ("BP_M_7", "BP", "M", 2.493051),
list ("BP_M_8", "BP", "M", 2.566153),
list ("BP_M_9", "BP", "M", 2.547940),
list ("BP_M_10", "BP", "M", 2.598579),
list ("EP_F_1", "EP", "F", 2.610357),
list ("EP_F_2", "EP", "F", 2.486573),
list ("EP_F_3", "EP", "F", 2.614154),
list ("EP_F_4", "EP", "F", 2.654848),
list ("EP_F_5", "EP", "F", 2.601573),
list ("EP_F_6", "EP", "F", 2.652029),
list ("EP_F_7", "EP", "F", 2.659343),
list ("EP_F_8", "EP", "F", 2.574096),
list ("EP_F_9", "EP", "F", 2.605822),
list ("EP_F_10", "EP", "F", 2.579298),
list ("EP_M_1", "EP", "M", 2.537705),
list ("EP_M_2", "EP", "M", 2.503666),
list ("EP_M_3", "EP", "M", 2.503812),
list ("EP_M_4", "EP", "M", 2.539011),
list ("EP_M_5", "EP", "M", 2.516837),
list ("EP_M_6", "EP", "M", 2.544414),
list ("EP_M_7", "EP", "M", 2.571699),
list ("EP_M_8", "EP", "M", 2.605509),
list ("EP_M_9", "EP", "M", 2.593470),
list ("EP_M_10", "EP", "M", 2.589545)))
colnames (tabel) =c ("speaker", "dialect", "gender", "f1.e")
tabel$speaker = unlist (tabel$speaker)
tabel$dialect = unlist (tabel$dialect)
tabel$gender = unlist (tabel$gender)
tabel$f1.e = unlist (tabel$f1.e)
tabel
##  speaker dialect gender   f1.e
## 1  BP_F_1   BP   F 2.630541
## 2  BP_F_2   BP   F 2.647652
## 3  BP_F_3   BP   F 2.608589
## 4  BP_F_4   BP   F 2.577819
## 5  BP_F_5   BP   F 2.573821
## 6  BP_F_6   BP   F 2.613170
## 7  BP_F_7   BP   F 2.647617
## 8  BP_F_8   BP   F 2.643658
## 9  BP_F_9   BP   F 2.673681
## 10 BP_F_10   BP   F 2.665453
## 11 BP_M_1   BP   M 2.559659
## 12 BP_M_2   BP   M 2.585307
## 13 BP_M_3   BP   M 2.511480
## 14 BP_M_4   BP   M 2.544520
## 15 BP_M_5   BP   M 2.544497
## 16 BP_M_6   BP   M 2.576036
## 17 BP_M_7   BP   M 2.493051
## 18 BP_M_8   BP   M 2.566153
## 19 BP_M_9   BP   M 2.547940
## 20 BP_M_10   BP   M 2.598579
## 21 EP_F_1   EP   F 2.610357
## 22 EP_F_2   EP   F 2.486573
## 23 EP_F_3   EP   F 2.614154
## 24 EP_F_4   EP   F 2.654848
## 25 EP_F_5   EP   F 2.601573
## 26 EP_F_6   EP   F 2.652029
## 27 EP_F_7   EP   F 2.659343
## 28 EP_F_8   EP   F 2.574096
## 29 EP_F_9   EP   F 2.605822
## 30 EP_F_10   EP   F 2.579298
## 31 EP_M_1   EP   M 2.537705
## 32 EP_M_2   EP   M 2.503666
## 33 EP_M_3   EP   M 2.503812
## 34 EP_M_4   EP   M 2.539011
## 35 EP_M_5   EP   M 2.516837
## 36 EP_M_6   EP   M 2.544414
## 37 EP_M_7   EP   M 2.571699
## 38 EP_M_8   EP   M 2.605509
## 39 EP_M_9   EP   M 2.593470
## 40 EP_M_10   EP   M 2.589545
model = lm (f1.e ~ dialect + gender, data = tabel)
anova (model)
## Analysis of Variance Table
## 
## Response: f1.e
##      Df  Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  
## dialect  1 0.001762 0.001762 1.1388  0.2928  
## gender   1 0.041422 0.041422 26.7752 8.218e-06 ***
## Residuals 37 0.057240 0.001547           
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Dit betekent dat gender wel een significante invloed heeft op F1 (F[1,37] = 26.7752, p = \(8·10^{-6}\)), maar dialect niet (F[1,37] = 1.1388, p = 0.29).

Bij twee factoren bestaat er ook nog zoiets als een interactie tussen die twee factoren. Hiermee kun je bijvoorbeeld zien of de invloed van gender afhangt van het dialect:

model = lm (f1.e ~ dialect * gender, data = tabel)
anova (model)
## Analysis of Variance Table
## 
## Response: f1.e
##        Df  Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  
## dialect     1 0.001762 0.001762 1.1325  0.2943  
## gender     1 0.041422 0.041422 26.6265 9.204e-06 ***
## dialect:gender 1 0.001236 0.001236 0.7945  0.3787  
## Residuals   36 0.056004 0.001556           
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

De interactie tussen gender en dialect is niet significant (F[1,36] < 1, p = 0.38). Het hoofdeffect (main effect) van gender is dat nog steeds wel (F[1,36] = 26.6265, p = \(9·10^{-6}\)), en dat van dialect nog steeds niet (F[1,36] = 1.1325, p = 0.29).

[ Home | Vorige | Volgende ]