[ Home | Vorige | Volgende ]

Bij lineaire regressie was de afhankelijke variabele continu. In de taalwetenschap is de afhankelijke variabele echter discreet, bijvoorbeeld goed of fout. De verdeling van die variabele wordt dan ook niet gemodelleerd als normaal (gaussisch), maar als binomiaal (als hij twee levels heeft, zoals goed en fout) of als multinomiaal (bij meer dan twee levels).

[ Home | Vorige | Volgende ]